Istiden

Vår planet har gått igenom flera olika istider. Men vad är en istid? Hur såg den senaste istiden ut? Vilka spår kan vi hitta idag, flera tusen år efter den senaste istiden? Allt detta tar vi reda på i denna film. Vi får se hur det vi idag kallar Sverige såg ut under istiden, vi lär oss också om begrepp som flyttblock, morän, jättegryta, rundhäll och isräfflor.

Kapitel:
- Istiden
- Spår av istiden
- Sammanfattning


Undervisningen i Geografi (lågstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan
• Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Undervisningen i Geografi (mellanstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan
• De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
Istiden
Filmfakta
 • Ämne : Geografi
 • Målgrupp : Lågstadiet, Mellanstadiet
 • Ålder : Från 7 år (L, M)
 • Speltid : 14 minuter
 • Språk : Svenska
 • Textat språk : Svenska
 • Produktionsår : 2016 - 1
 • Land : Sverige
 • Genre : Utbildningsfilm
 • Pris : 690 kr
 • Leverantör : Solfilm Media
 • Produktion : Solfilm Media
Artikelnummer: SOL7413