Jorden - en biografi, Del 3: Isen

Is kanske inte är något annat än fruset vatten, men isen har en fantastisk kraft. Om vi klättrar 150 meter nedför ett fruset vattenfall ser vi en glaciär i rörelse underifrån och upptäcker varför den enorma Jakobshavnsglaciären minskar.

Vi får se hur glaciären har format vårt förflutna och på vilket sätt den kan hota vår framtid nu.

Budskapet i den här filmen är att förändringar när det gäller isen har långt större påverkan på planeten än bara det faktum att jorden täcks av en större eller mindre mängd is. De perioder då isen har tagit över jorden har lett till några av de mest dramatiska förändringarna i jordens historia. Den har påverkat evolutionen, inklusive människans egen evolution.

I serien Jorden - en biografi ingår 5 program: Vulkaner, Luften och atmosfären, Isen, Haven och En unik planet.

Jorden - en biografi, Del 3: Isen
Filmfakta
  • Ämne : Fysik, Geografi
  • Målgrupp : Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasium och högre
  • Ålder : Från 10 år (M, H, Gy, Vux)
  • Speltid : 50 min
  • Språk : Svenskt tal, engelskt tal/svensk text
  • Produktionsår : 2008
  • Land : Storbritannien
  • Pris : 690 kr
  • Leverantör : Kunskapsmedia
  • Produktion : BBC
Artikelnummer: KM1203