Jorden i omvandling Del 1: Plattektonik

I det här programmet undersöker vi några av jordens fantastiska krafter och lär oss bland annat om hur berg bildas. Vi lär oss om kontinentaldriftsteorin och hur teorin om plattektonik utvecklades med hjälp av nyare forskning.
Vi undersöker de viktigaste delarna av teorin om plattektonik, som upptäckten av mittoceaniska ryggar, oceanbottenspridning och geologiska bevis från havsbottnen.
Programmet visar med tydlig grafik även på hur plattor kan växelverka med varandra och ge upphov till många spännande fenomen.

Serien Jorden i omvandling i fyra delar handlar om hur vår jord formats och fortfarande formas av olika fenomen.
I serien ingår programmen:
- Plattektonik
- Jordbävningar och vulkaner
- Krafter som formar jorden
- Vittring och jord.

Jorden i omvandling Del 1: Plattektonik
Filmfakta
  • Ämne : Geografi
  • Målgrupp : Mellanstadiet, Högstadiet
  • Ålder : Från 12 år (M, H)
  • Speltid : 15 minuter
  • Språk : Svenskt tal
  • Produktionsår : 2010
  • Land : USA
  • Pris : 690 kr
  • Leverantör : Kunskapsmedia
  • Produktion : VL
Artikelnummer: KM1271