Jorden i omvandling Del 4: Vittring och jord

I det här programmet tittar vi på de mäktiga krafterna hos vittring samt lär oss mer om jord.
Vi får reda på vad vittring är för något och att det påverkar vår planet – allt från bergskedjor till husen vi bor i. Vi lär oss egenskaperna hos mekanisk vittring, som frostsprängning, solsprängning och rotsprängning, samt om kemisk vittring och hur dessa olika typer av vittring påverkar olika material.
Programmet tar även upp vilka beståndsdelarna i jord är och hur jord bildas.

Serien Jorden i omvandling i fyra delar handlar om hur vår jord formats och fortfarande formas av olika fenomen.
I serien ingår programmen:
- Plattektonik
- Jordbävningar och vulkaner
- Krafter som formar jorden
- Vittring och jord.

Jorden i omvandling Del 4: Vittring och jord
Filmfakta
  • Ämne : Geografi
  • Målgrupp : Mellanstadiet, Högstadiet
  • Ålder : Från 12 år (M, H)
  • Speltid : 10 minuter
  • Språk : Svenskt tal
  • Produktionsår : 2010
  • Land : USA
  • Pris : 690 kr
  • Leverantör : Kunskapsmedia
  • Produktion : VL
Artikelnummer: KM1274