Judarna - ett folks historia

Det judiska folkets historia börjar för över 3 000 år sedan.
Filmen utgår från när judarna blir ett självständigt folk i Mellanöstern och färdas sedan vidare genom flera olika länder och kontinenter fram till idag. Krig och förföljelse skingrar judarna över hela världen. I främmande land har de bevarat sitt folks minnen och historier. Hur har judarna lyckats bevara sin identitet genom tiderna?

Historier om hjältar och krigare – fyllda av under och gåtor. Nu sammanfattar de sina traditioner.
Filmen tar upp hur judiska skrifter och symboler kommit till, som bland annat Toran, Moses stentavlor, Talmud och Menoran, men även hur Saul blir Israels första konung, David reser tempel åt Gud och Jerusalem blir judarnas stad. Vi får även inblick i judeförföljelserna på Iberiska halvön, i Östeuropa och förintelsen.

I den här fascinerande filmen för vi följa både det historiska skeendet och personliga öden genom välgjorda dramatiseringar.

Judarna - ett folks historia
Rådgivare till den svenska översättningen har varit Morton Narrowe, rabbin, tidigare vid Judiska församlingen i Stockholm.
Filmfakta
  • Ämne : Historia, Religionskunskap
  • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
  • Ålder : Från 13 år (H, Gy, Vux)
  • Speltid : ca 50 min
  • Språk : Svenskt tal
  • Produktionsår : 2009
  • Land : Tyskland
  • Pris : 690 kr
  • Leverantör : Kunskapsmedia
  • Produktion : Gruppe 5 Filmproduktion & WDR
Artikelnummer: KM1241