Jugoslaviska krigen

I den här filmen ska vi lära oss om de fruktansvärda krig som bröt ut i Europa i början av nittiotalet, i det forna Jugoslavien. Vilka var de bakomliggande orsakerna? Vem var Tito? Och vad var det som hände i staden Srebrenica? Vi lär oss om några av de händelser och personer som spelade en stor roll i konflikterna. Till sist undersöker vi konsekvenserna av krigen, för befolkningen och för regionen.

Kapitel:
- Inledning (00:00 - 01:25)
- Kapitel 1: Bakgrund till konflikterna (01:26 - 04:23)
- Kapitel 2: Striderna börjar (04:24 - 05:35)
- Kapitel 3: Upptrappning (05:36 - 07:38)
- Kapitel 4: Sarajevo (07:39 - 09:08)
- Bosko och Admira - ett gripande öde (09:09 - 10:10)
- Kapitel 5: Srebrenica (10:11 - 11:54)
- Kapitel 6: Kosovo (11:55 - 14:32)
- Kapitel 7: Krigens konsekvenser (14:33 - SLUT)

Undervisningen ska behandla följande enligt läroplan:
Historia (högstadiet)

• Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen.
• FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).
• Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.
• Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.
Jugoslaviska krigen
Filmfakta
 • Ämne : Historia
 • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
 • Ålder : Från 13 år
 • Speltid : 18 minuter
 • Språk : Svenska
 • Textat språk : Svenska
 • Produktionsår : 2018 - 1
 • Land : Sverige
 • Genre : Utbildningsfilm
 • Pris : 690 kr
 • Leverantör : Solfilm Media
 • Produktion : Solfilm Media AB, 2018
Artikelnummer: SOL7483