Kärnenergi - undergång eller räddning?

Kärnkraften producerar nästan en femtedel av världens elektricitet. Anhängarna säger att den är säker, billig och - bäst av allt - svaret på den globala uppvärmningen. Kritikerna menar att den inte är säker eller billig. Och att den faktiskt inte heller hjälper mot problemen med global uppvärmning. Så vem har rätt?
Det här programmet presenterar argumenten för och emot med relevant bakgrundsinformation.
Frågor som behandlas i det här programmet är bl.a.: hur farligt är radioaktivt avfall och kan man förvara det säkert? Hur sannolik är en allvarlig kärnkraftverksolycka, och vad kan den få för konsekvenser? Stimulerar kärnkraften till utvecklande av kärnvapen? Är kärnenergi lösningen på global uppvärmning?

Kärnenergi - undergång eller räddning?
Filmfakta
  • Ämne : Fysik
  • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
  • Ålder : Från 13 år (H, Gy, Vux)
  • Speltid : 17 minuter
  • Språk : Svenskt tal
  • Produktionsår : 2008
  • Land : Australien
  • Pris : 690 kr
  • Leverantör : Solfilm Media
  • Produktion : Rees Film
Artikelnummer: Sol7061