Kärnkraft – en säker energikälla?

Vad är egentligen kärnkraft och hur fungerar det? Vi har en växande befolkning med ökat energibehov. Hur ska det behovet tillgodoses ur ett miljö- och säkerhetsperspektiv? Kärnkraft försörjer en stor del av Sveriges energibehov, men är det värt riskerna? Hur ska vi komma att ersätta den energin som kärnkraften står för?

I den här filmen förklarar vi hur ett kärnkraftverk fungerar och går igenom för- och nackdelar med olika energikällor. Vi besöker både Forsmark och Tjernobyl för att lära oss mer och för att undersöka vilka risker och konsekvenser som finns med kärnkraft.


Undervisningen i Fysik (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan
• Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
• Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
• Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
Karnkraft-bild
”Lagom längd på filmen. Belyste även andra energikällor och deras för- och nackdelar. Bra med orsak-verkan-konsekvens perspektivet.” – Lärare, Sofiaskolan”Jag har lärt mig mer om varför kärnkraft ger mycket energi och hur stora konsekvenser som kan bli av ett misslyckande.”– elev, klass 9, Sofiaskolan”Bra film! Lätt att förstå och mycket intressant.”– elev, klass 9, Sofiaskolan
Filmfakta
 • Ämne : Fysik
 • Målgrupp : Högstadiet
 • Ålder : Från: 13 år (H)
 • Speltid : 15 minuter
 • Språk : Svenska
 • Textat språk : Svenska
 • Produktionsår : 2016 - 1
 • Land : Sverige
 • Genre : Utbildningsfilm
 • Pris : 690 kr
 • Leverantör : Kunskapsmedia
 • Produktion : Kunskapsmedia AB
Artikelnummer: KM1673