Kartan – geografiska begrepp och symboler

Kartor kan visa hur långt det är mellan olika platser, hur naturen ser ut eller var gränserna till ett land ligger. Kartor finns på internet, i din mobil och i vanliga kartböcker.
Vi ska undersöka olika sorters kartor för att se hur de är uppbyggda. Vi ska också lära oss några saker som är viktiga att veta om man ska kunna läsa av en karta.


Vi lär oss innebörden av geografiska termer som skala, symboler, gradnät, topografi, tidszoner, ekvatorn och GPS.

Kapitel:
- Inledning
- Kartan, skalan och väderstrecken
- Världskartan, gradnätet och tidszoner
- Temakartor och GPS
- Sammanfattning

Undervisningen i Geografi ska behandla följande innehåll enligt läroplan
Lågstadiet
• Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Mellanstadiet
• Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
• Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Kartan
Filmfakta
  • Ämne : Geografi
  • Målgrupp : Lågstadiet, Mellanstadiet
  • Ålder : Från 7 år (L, M)
  • Speltid : 11 minuter
  • Språk : Svenskt tal, med svensk text som tillval
  • Produktionsår : 2015 - 1
  • Land : Sverige
  • Pris : 690 kr
  • Leverantör : Solfilm Media
  • Produktion : Solfilm Media
Artikelnummer: SOL7385