Kristendomens inriktningar: Katolska kyrkan

Den katolska kyrkan är den största kristna kyrkan i världen, med över en miljard anhängare.
I den här filmen ska vi titta närmare på viktiga kännetecken hos katolicismen. Vi får till exempel veta vilka ritualer och regler som gäller för katoliker. Vilken roll har helgonen? Vad symboliserar korstecknet och vilka är de sju sakramenten? Vi lär oss om begrepp som diakon, nattvard, bikt, och mässa.

Kapitel:
Om kristendomen (00:00 - 02:19)
Katolska kyrkan (02:20 - 04:19)
Några yrken inom kyrkan (04:20 - 06:00)
Viktiga kännetecken (06:01 - 08:10)
Sakrament (08:11 - 11:23)
Kyrkorummet (11:24 - 14:04)
Tradition och förändring (14:05 - 15:08)
Var i världen finns anhängarna? (15:09 - 16:21)
Sammanfattning (16:22 - SLUT)

Undervisningen ska behandla följande innehåll enligt läroplan:
Religionskunskap (högstadiet)

• Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
Kristendomens inriktningar: Katolska kyrkan
“Den här filmen visar på ett tydligt och överskådligt sätt den katolska kyrkans utveckling och innehåll. Varför har inte denna lysande film funnits tidigare?”– Samhällskunskapslärare, högstadiet“Jag lärde mig mycket av filmen, den var väldigt bra! Det var coolt med animeringarna och dom gjorde att det blev lätt att förstå.” – Elev, högstadiet“Vad innebär egentligen katolicism, bikt, sakramenten och celibat? Detta är några av de begrepp som den här filmen förklarar på ett tydligt och roligt sätt.”– Samhällskunskapslärare, högstadiet
Filmfakta
 • Ämne : Religionskunskap
 • Målgrupp : Högstadiet
 • Ålder : Från 13 år
 • Speltid : 17 minuter
 • Språk : Svenska
 • Textat språk : Svenska
 • Produktionsår : 2018 - 1
 • Land : Sverige
 • Genre : Utbildningsfilm
 • Pris : 690 kr
 • Leverantör : Kunskapsmedia
 • Produktion : Louise Bergman i samarbete med Kunskapsmedia AB
Artikelnummer: KM1743