Kemins värld del 2: Bindningar

Genom spännande bilder och med stöd av livfulla animationer tar filmen upp några av de fascinerande sätt atomer kan förenas på i bindningsprocessen,. Den roll atomens uppbyggnad spelar i bindningsprocessen får sin beskrivning. Exempel på hur kemiska bindningar, däribland jonbindningar, kovalenta bindningar och metallbindningar påverkar materiens egenskaper.

Följande begrepp tas även upp: grundämnen, atomär uppbyggnad, energinivå, valenselektroner, jonbindning, kristallgitter, kovalent bindning och metallbindning.

Kemins värld del 2: Bindningar
Filmfakta
  • Ämne : Kemi
  • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
  • Ålder : Från 13 år (H, Gy)
  • Speltid : 14 min
  • Språk : Svenskt tal
  • Produktionsår : 2008
  • Land : USA
  • Pris : 690 kr
  • Leverantör : Kunskapsmedia
  • Produktion : VL
Artikelnummer: KM1178