Killarnas - en film om omklädningsrumssnack

I killarnas omklädningsrum ryms mycket. Gemenskap, glädje och svett. Men hur är jargongen? Är stämningen alltid god? Kan det vara lite oskönt ibland och vad kan man i så fall göra åt det? Vi träffar tränare och idrottande ungdomar som svarar på frågor och resonerar kring snacket och känslan i killarnas omklädningsrum.

Ämnesöverskridande mål och riktlinjer enligt läroplan
Värdegrund - normer och värden:
Skolans mål är att varje elev

• respekterar andra människors egenvärde,
• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen,

Undervisningen ska behandla följande innehåll enligt läroplan:
Samhällskunskap (alla åldrar)

Eleverna ska sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar…

Religionskunskap (högstadiet)
• Vardagliga moraliska dilemman.

Idrott och hälsa (högstadiet)
• Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
Killarnas - en film om omklädningsrumssnack
"Spelar fotboll och har inte tänkt på att det är så i omklädningsrummet men nu känner jag igen mycket från filmen. Ena killen pratade om att man ofta skämtar på ett taskigt sätt och det känner jag igen."– Elev, 16 år "Den var bra och annorlunda mot vad vi brukar se i skolan. Bra musik och ämne."– Elev, 16 år
Filmfakta
 • Ämne : Idrott och hälsa, Religionskunskap, Samhällskunskap, Värdegrund
 • Målgrupp : Högstadiet
 • Ålder : Från 13 år
 • Speltid : 12 minuter
 • Språk : Svenska
 • Textat språk : Svenska
 • Produktionsår : 2018 - 1
 • Land : Sverige
 • Genre : Utbildningsfilm
 • Pris : 690 kr
 • Leverantör : Kunskapsmedia
 • Produktion : Medieinstitutet i samarbete med Kunskapsmedia AB, 2018
Artikelnummer: KM1752