Klassifikation av djur

Levande organismer, som djur, kan placeras i grupper efter hur de liknar varandra … eller inte liknar varandra. Det här kallas klassifikation.
Vi ska titta på sex olika djurgrupper: insekter, kräldjur, groddjur, fiskar, fåglar och däggdjur och lära oss hur de delas in i klasser med ledning av de egenskaper de har gemensamt. Se vilka dessa egenskaper är, och hur de hjälper djuren att överleva!

Klassifikation av djur
Filmfakta
  • Ämne : Biologi
  • Målgrupp : Lågstadiet, Mellanstadiet
  • Ålder : Från 8 år (L, M)
  • Speltid : 13 min
  • Språk : Svenskt tal
  • Produktionsår : 2006
  • Land : Frankrike
  • Pris : 590 kr
  • Leverantör : Kunskapsmedia
  • Produktion : VL
Artikelnummer: KM1112