Kolets Kemi - en mycket mångsidig atom

Det här programmet berättar om kolets betydelse för livet och om kolets kretslopp. Vi undersöker träkolstillverkning, kalksten, diamanters egenskaper och användningsområden – inklusive syntetiska diamanter - och grafit.
I programmet ingår också ett experiment som visar att kalksten innehåller kol. Testet som visar förekomst av koldioxid demonstreras och begreppet fullerener förklaras.

Det här programmet är en utmärkt, kortfattad introduktion till kolet, dess närbesläktade material och användningsområden.

Kolets Kemi - en mycket mångsidig atom
Filmfakta
  • Ämne : Kemi
  • Målgrupp : Mellanstadiet, Högstadiet
  • Ålder : Från 10 år (M, H)
  • Speltid : 13 minuter
  • Språk : Svenskt tal
  • Produktionsår : 2008
  • Land : Tyskland
  • Pris : 690 kr
  • Leverantör : Solfilm Media
  • Produktion : Distribution Access
Artikelnummer: Sol7057