Kompisverkstan – hur man är en bra kompis

Denna film tar avstamp i begreppet ”värdegrund” och riktar sig till barn i åldrarna 7-9 år. Hur är man egentligen en riktigt bra kompis?
En panel om två killar och två tjejer diskuterar och deltar i tre dramatiseringar. Hur gör man när någon pratar illa om ens klasskompis och vad är skillnaden mellan att skratta med någon eller att skratta åt någon? Vilka verktyg kan vi använda oss av? Filmen förklarar på ett lättförståeligt och engagerande sätt vad värdegrund betyder och innebär.

Syfte/inlärningsmål
- Att förklara vad värdegrund betyder och öppna för diskussioner i klassrummet kring hur man är en bra kompis.

Ämnesöverskridande mål och riktlinjer enligt läroplan, Normer och värden:
Skolans mål är att varje elev

• respekterar andra människors egenvärde,
• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen,

Undervisningen ska behandla följande innehåll enligt läroplan:
Samhällskunskap (Lågstadiet)

• Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

* Leveranstid är 5 arbetsdagar *
Kompisverkstan – hur man är en bra kompis
”Jag tyckte om att det fanns verktyg och att Amanda förklarade mycket"– Elev, årskurs 4”Kul när de hoppade in i filmerna och löste allt så bra!”– Elev, årskurs 4
Filmfakta
 • Ämne : Samhällskunskap, Värdegrund
 • Målgrupp : Lågstadiet, Mellanstadiet
 • Ålder : Från 7 år
 • Speltid : 14 minuter
 • Språk : Svenska
 • Textat språk : Svenska
 • Produktionsår : 2018 - 2
 • Land : Sverige
 • Genre : Utbildningsfilm
 • Pris : 690 kr
 • Leverantör : Kunskapsmedia
 • Produktion : Medieinstitutet i samarbete med Kunskapsmedia, 2018
Artikelnummer: 1751KM