Konsten att mäta

Vi mäter saker och ting dagligen. Det här programmet diskuterar inte bara hur vi mäter saker i vår vardag, utan beskriver också hur observationer görs inom vetenskapen genom mätningar.
Mätmetoder för längd, massa, volym och temperatur demonstreras, med hjälp av verktyg som oftast finns i klassrummet. Tyngdpunkten ligger på mätprocesser och mättekniker.
Annan viktig terminologi i programmet är: måttenhet, meterstock, linjal, våg, mätglas och termometer.

Konsten att mäta
Filmfakta
  • Ämne : Fysik, Teknik
  • Målgrupp : Mellanstadiet, Högstadiet
  • Ålder : Från 10 år (M, H)
  • Speltid : 13 minuter
  • Språk : Svenskt tal
  • Produktionsår : 2008
  • Land : USA
  • Pris : 690 kr
  • Leverantör : Solfilm Media
  • Produktion : VL
Artikelnummer: Sol7059