Korrespondenterna: Med livet som insatsKorrespondenterna tar upp globala frågor genom människors berättelser. Ett reportagemagasin som med lust, nyfikenhet och engagemang skildrar sammanhang i världen med ett personligt berättande.

Världen över riskerar vanliga människor sina liv i sitt dagliga arbete. De hotas, misshandlas och mördas för att de i sin gärning utmanar mäktiga intressen. Möt tolken som riskerat sitt liv för svenska försvaret men som nu tvingas gömma sig i Afghanistan, kvinnan som hjälper Kabuls narkomaner, miljöaktivister i Kambodja och människorättskämpar i knarkkrigets Mexiko. Programledare: Stefan Åsberg som tillsammans med fotograf Niclas Berglund med livet som insats spelat in programmet i Kabul.

Innehåll:
Tolken, Afghanistan
Mamman, Mexiko
Narkotikamaffians fiende, Afghanistan
Miljöaktivisterna, Kambodja

Ur Lgr11 och Lgy11
Ur det centrala innehållet – Samhällskunskap 7–9:

• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse.
• Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
• Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter.
• Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.

Eleverna ska i Samhällskunskap ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv.
• Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.
• Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Ur det centrala innehållet – Samhällskunskap Gy:
• De mänskliga rättigheterna, vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
• Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter.

Eleverna ska i Samhällskunskap ges förutsättningar att utveckla:
1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
Korrespondenterna: Med livet som insats
"Jag struntar i alla hot och vad jag kan råka ut för. Hon är värd mer än det. Hon är viktigare än regeringens förtryck och försöken att kriminalisera oss. Vi säger ´Kampen för ett barn upphör aldrig och en mor glömmer aldrig´."- Araceli, vars dotter Rubi blev bortförd 2012 i Mexiko
Filmfakta
 • Ämne : Samhällskunskap
 • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
 • Ålder : Från 13 år
 • Speltid : 29 minuter
 • Språk : Svenska, Engelska, Spanska
 • Textat språk : Svenska
 • Produktionsår : 2016
 • Land : Sverige
 • Genre : Dokumentär
 • Pris : 690 kr
 • Leverantör : ETS Media
 • Produktion : SVT
Artikelnummer: ETS5121