Kvävets kretslopp

Kväve finns i alla levande organismers celler. Kväve är också den vanligaste gasen i atmosfären. Nästan 80 procent av atmosfären består av kvävgas. Vi ser hur kvävet ständigt tas upp, används och så småningom släpps ut i atmosfären igen av växter, djur och bakterier.


Denna film ligger på en samlings-DVD med fyra kretslopp:
- Kolets kretslopp
- Kvävets kretslopp
- Fosforns kretslopp
- Vattnets kretslopp
Kvävets kretslopp
Filmfakta
  • Ämne : Kemi
  • Målgrupp : Högstadiet
  • Ålder : Från 13 år (H)
  • Speltid : 4 minuter
  • Språk : Svenskt tal med eller utan svensk text
  • Produktionsår : 2014 - 2
  • Land : Australien
  • Pris : 690 kr
  • Leverantör : Solfilm Media
  • Produktion : VEA
Artikelnummer: SOL7369