Livets historia del 1: Det första livet

I det här programmet utforskas de vetenskapliga teorier som ligger bakom olika förklaringar till jordens uppkomst.
Fascinerande animationer illustrerar förhållandena på den unga jorden, vilka senare ledde till att liv uppstod här. Tyngdpunkten ligger på det första livets livsmiljö och egenskaper.

Eleverna får lära sig begrepp som: Big Bang-teorin, atmosfär, utveckling, prokaryot, eukaryot, fotosyntes och multicellulära organismer.

Filmen är indelad i tydliga och valbara kapitel på dvd:n.

Livets historia del 1: Det första livet
Filmfakta
  • Ämne : Biologi
  • Målgrupp : Mellanstadiet, Högstadiet
  • Ålder : Från 10 år (M, H)
  • Speltid : 14 min
  • Språk : Svenskt tal
  • Produktionsår : 2007
  • Land : USA
  • Pris : 690 kr
  • Leverantör : Kunskapsmedia
  • Produktion : VL
Artikelnummer: KM1159