Livscykler

Levande organismer går igenom förändringar under livet. Det kallas att de genomgår en livscykel. Vad är då livscykler? Hur förändras levande organismer under livet? Och vilka typer av livscykler går olika växter och djur igenom?
Den här filmen undersöker livscyklerna hos levande organismer, särskilt växter och djur.
Spännande filmbilder och färgglada animationer illustrerar hur levande organismer förändras under livet.

Viktiga begrepp som tas upp är: ägg, befruktning, utveckling, metamorfos, groning, stadium, puppa, nymf, outvecklad och fullt utvecklad.

Livscykler
Filmfakta
  • Ämne : Biologi
  • Målgrupp : Mellanstadiet, Högstadiet
  • Ålder : Från 11 år (M, H)
  • Speltid : 13 minuter
  • Språk : Svenskt tal
  • Produktionsår : 2008
  • Land : USA
  • Pris : 690 kr
  • Leverantör : Solfilm Media
  • Produktion : VL
Artikelnummer: SOL7030