Mänskliga rättigheter – om allas lika värde

Den här filmen undersöker mänskliga rättigheter. Med leranimationer och exempel hämtade från verkligheten reder vi ut begrepp och frågeställningar. Är alla människor lika mycket värda? Varför behandlas människor olika? Dessa är frågor som väcks i klassen när man tittar på filmen.

Vi får se exempel där barn i Sverige kanske inte alltid behandlas enligt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, eller enligt barnkonventionen. Vi lär oss också om den historiska bakgrunden till hur FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna kom till.

Kapitel:
- De mänskliga rättigheterna
- De mänskliga rättigheternas historia
- Lever vi enligt de mänskliga rättigheterna?

Undervisningen i Samhällskunskap (mellanstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan
• De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Undervisningen i Samhällskunskap (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan
• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
• Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
Manskliga rattigheter
"Tydlig och bra informationsfilm för mellanstadiet."- Rektor, Borlänge"Vilken bra film, den är både pedagogisk och visuellt stimulerande för åldersgruppen."- SO-lärare i Svärdsjö
Filmfakta
 • Ämne : Samhällskunskap
 • Målgrupp : Mellanstadiet, Högstadiet
 • Ålder : Från 10 år (M, H)
 • Speltid : 13 minuter
 • Språk : Svenska
 • Textat språk : Svenska
 • Produktionsår : 2017 - 1
 • Land : Sverige
 • Genre : Utbildningsfilm
 • Pris : 690 kr
 • Leverantör : Kunskapsmedia
 • Produktion : En film av Tove Törngren och Josefin Torp, i samarbete med Kunskapsmedia AB, 2017
Artikelnummer: KM1687