Matematik i vardagen (tre program)

Det här är en serie om matematik riktad till högstadieelever som ska ge inspiration och förståelse för hur vi kan använda matematik i vardagen och i framtida yrkeslivet.

I varje avsnitt fokuserar serien på ett delämne inom matematiken för årskurs 7-9 och i de här avsnitten tar vi fasta på procent, statistik och geometri. Genom seriens gång får vi på återkommande basis träffa de 16-åriga bästa vännerna Anna och Jonathan som löser olika matematiska problem som de stöter på i vardagen.

I varje avsnitt får vi också möta en inspirerande person som har stor användning av matematiken från grundskolan i sitt nuvarande verksamma yrkesliv. En sportkommentator, en spelprogrammerare och en arkitekt.

Undervisningen i Matematik ska behandla följande enligt läroplan
Högstadiet
• Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
• Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
• Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring av två-och tredimensionella objekt.
• Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
• Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
• Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
matematik
”Man ska titta på de här filmerna för att få motivation att satsa på matten” – Kille, 15 år, Karbyskolan”Man blev peppad av de som jobbar med matte varje dag! Ska satsa lite mer på matten nu sista terminen.” – Tjej 14 år, Karbyskolan
Filmfakta
  • Ämne : Matematik
  • Målgrupp : Högstadiet
  • Ålder : Från 13 år (H)
  • Speltid : 3 x 5 minuter
  • Språk : Svenskt tal, med svensk text som tillval
  • Produktionsår : 2015 - 1
  • Land : Sverige
  • Pris : 790 kr
  • Leverantör : Kunskapsmedia
  • Produktion : Kunskapsmedia AB
Artikelnummer: KM1618