Mellanöstern under 1900-talet - en översikt

I den här filmen ska vi få en översikt över Mellanösterns 1900-talshistoria. Filmen utgår från tre faktorer: kolonialism, religion och olja. Utifrån faktorerna kommer vi att göra djupdykningar i olika viktiga konflikter och händelser i Mellanöstern under 1900-talet. Vi undersöker bl.a. oljekrisen 1973, revolutionen i Iran 1979, Iran-Irakkriget 1980 samt Kuwaitkriget 1990.

Filmen riktar sig till elever i högstadiet och gymnasiet när de läser om 1900-talshistoria.

Kapitel:
Introduktion till Mellanöstern (00:00 - 01:53)
Kolonialismens påverkan i Mellanöstern (01:54 - 02:53)
- Kurderna (02:54-03:56)
Religionens påverkan i Mellanöstern (03:57-06:21)
- Israel-Palestina (06:22-08:33)
- Islamiska revolutionen i Iran 1979 (08:34-11:42)
- Iran-Irakkriget 1980-1988 (11:43-13:01)
Oljans påverkan i Mellanöstern (13:02-14:20)
- Suezkrisen 1956 (14:21-16:16)
- Oljekrisen 1973-74 (16:17-17:49)
- Kuwaitkriget 1990-91 (17:50-18:47)
Slutet av 1900-talet (18:48-SLUT)

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Imperialism och världskrig, cirka 1800–1950
• Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid
• Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.

Hur historia används och historiska begrepp
• Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

Undervisningen i kursen Historia 1a1 ska behandla följande centrala innehåll (gymnasiet)
• Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.
• Hur individer och grupper använt historia i samband med aktuella konflikter och samarbetssträvanden.

*Leveranstid är 5 dagar*
Mellanöstern under 1900-talet - en översikt
“En väldigt bra film!”– Anders Persson, forskare statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet“Äntligen förstår jag mer om mitt ursprung.”– Elev, åk 9, med rötter i Kurdistan och Mellanöstern“Intresseväckande utifrån en, för mig, okänd del av världshistorien”– Elev, åk 9
Filmfakta
 • Ämne : Historia
 • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
 • Ålder : Från 13 år (H, Gy)
 • Speltid : 21 minuter
 • Språk : Svenska
 • Textat språk : Svenska
 • Produktionsår : 2019
 • Land : Sverige
 • Genre : Utbildningsfilm
 • Pris : 690 kr
 • Leverantör : Kunskapsmedia
 • Produktion : Kunskapsmedia
Artikelnummer: 1776KM