Metallernas uppbyggnad

I det här programmet undersöker vi metallers egenskaper och användningsområden. Vi lär oss hur metaller är uppbyggda och går igenom begrepp som oxidering, alkalimetaller och reaktionsmekanismer. Vi lär oss till exempel vad en valenselektron är och vad en sådan har med aluminium att göra.

Kapitel:
Inledning
Metallernas egenskaper
Metalloxider
Alkalimetaller

Undervisningen i Kemi (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan
• Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
• Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster.
• Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
Metallernas uppbyggnad
Filmfakta
 • Ämne : Kemi
 • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
 • Ålder : Från 13 år
 • Speltid : 15 minuter
 • Språk : Svenska
 • Textat språk : Svenska
 • Produktionsår : 2017 - 1
 • Land : Tyskland
 • Genre : Utbildningsfilm
 • Pris : 690 kr
 • Leverantör : Solfilm Media
 • Produktion : FWU
Artikelnummer: SOL7430