Mikroorganismer och virus

I den här filmen tar vi reda på vad mikroorganismer, bakterier och virus är och hur de fungerar. Varför blir vi sjuka om och om igen? Vi tittar på några olika virus, som påssjukevirus, polio och influensa. Vi går även igenom begrepp som bakteriofag, vaccinering, antikropp och immunisering.

Kapitel:
- Vad är mikroorganismer? (00:00 – 02:19)
- Var förekommer virus? (02:20 – 03:45)
- Hur är virus uppbyggda? (03:46 – 04:41)
- Hur virus förökar sig (04:42 – 07:47)
- Viruset och människan (07:48 – 12:12)
- Virussjukdomar (12:13 – 14:30)
- Virus finns överallt (14:31 – SLUT)

Undervisningen i Biologi (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan
• …Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

Mikroorganismer_virus_Bild
Filmfakta
 • Ämne : Biologi
 • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
 • Ålder : Från 15 år (H, Gy)
 • Speltid : 15 minuter
 • Språk : Svenska
 • Textat språk : Svenska
 • Produktionsår : 2016 - 2
 • Land : Tyskland
 • Genre : Utbildningsfilm
 • Pris : 690 kr
 • Leverantör : Solfilm Media
 • Produktion : FWU
Artikelnummer: SOL7425