Milstolpar inom naturvetenskap och teknik - Del 1: Havets pulsådror - Benjamin Franklin och Golfströmmen

Postfartygen behövde mycket längre tid på sig för att korsa Atlanten, jämfört med handelsfartygen. Benjamin Franklin gav sig ut för att ta reda på vad orsaken var och råkade upptäcka Golfströmmen.
Han drog slutsatser om upptäckten utifrån valfångarnas berättelser.

Länge hade mystiska, underjordiska krafter fått skulden för fenomenet, men nu upptäckte Franklin en av ytströmmarnas huvudprinciper: Samspelet mellan passadvindar, tryckfall, temperaturskillnader och andra faktorer ger upphov till strömmarna. Därför är det också möjligt att framtidens energikälla finns i havets djup. Golfströmmen har också en avgörande inverkan på Europas klimat. Om den försvann skulle vintertemperaturerna bli fem eller sex grader lägre än idag och stora delar av Skandinavien skulle täckas av is.

Milstolpar inom naturvetenskap och teknik - Del 1: Havets pulsådror - Benjamin Franklin och Golfströmmen
Filmfakta
 • Ämne : Fysik, Teknik
 • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
 • Ålder : Från 13 år (H, Gy)
 • Speltid : 15 min
 • Språk : Svenskt tal
 • Produktionsår : 2006
 • Land : Tyskland
 • Pris : 590 kr
 • Leverantör : Kunskapsmedia
 • Produktion : Inter/Aktion
Artikelnummer: KM1091