Milstolpar inom naturvetenskap och teknik - Del 14: Einstein och relativitetsteorin

Fysikern Albert Einstein föddes i Tyskland och utvandrade senare till USA. Han anses av många vara 1900-talets absolut främste vetenskapsman och blev världsberömd när han framlade sin speciella och sin allmänna relativitetsteori.
Albert baserade sina teorier på ljusets konstanta hastighet, och med dem motsatte han sig inte bara det vårt sunda förnuft säger, utan även många av de tidigare vetenskapliga antagandena. Vissa av dessa teorier var så komplexa att det skulle dröja många år efter hans död innan man kunde bevisa dem genom experiment.

Milstolpar inom naturvetenskap och teknik - Del 14: Einstein och relativitetsteorin
Filmfakta
  • Ämne : Fysik, Teknik
  • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
  • Ålder : Från 13 år (H, Gy)
  • Speltid : 15 min
  • Språk : Svenskt tal
  • Produktionsår : 2006
  • Land : Tyskland
  • Pris : 690 kr
  • Leverantör : Kunskapsmedia
  • Produktion : Inter/Aktion
Artikelnummer: KM1207