Milstolpar inom naturvetenskap och teknik - Del 15: Edwin Hubble och vårt expanderande universum

Genom sina exakta observationer lade den amerikanske astronomen Edwin Powell Hubble delar av grunden till den moderna astronomin. Hans intresse rörde framför allt avlägsna himlakroppar långt utanför vår galax. Många av hans tankar och observationer gav viktiga bevis för teorin om att universum uppstod genom urexplosionen Big Bang.

Hubble-teleskopet fick sitt namn efter honom och sedan 1993 har bilderna från det gett oss viktig information om universums uppkomst.

Milstolpar inom naturvetenskap och teknik - Del 15: Edwin Hubble och vårt expanderande universum
Filmfakta
  • Ämne : Fysik, Teknik
  • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
  • Ålder : Från 13 år (H, Gy)
  • Speltid : 15 min
  • Språk : Svenskt tal
  • Produktionsår : 2006
  • Land : Tyskland
  • Pris : 590 kr
  • Leverantör : Kunskapsmedia
  • Produktion : Inter/Aktion
Artikelnummer: KM1208