Milstolpar inom naturvetenskap och teknik - Del 16: Henri Becquerel, Marie Curie och radioaktiviteten

Denna film ger oss en bra bild av hur man upptäckte radioaktiviteten och vad radioaktivitet är för något.

Filmen visar hur Henri Becquerel upptäckte att ett uransalt sände ut strålning som svärtade en fotoplåt. Marie Curie och hennes make Pierre arbetade vidare efter Henri Becqurels teorier och intresserade sig för strålarna. De upptäckte i sin tur två nya strålande ämnen: polonium och radium.

Filmen avslutas med att ta upp hur radioaktiva ämnen används idag, och trots att vi känt till radioaktiva ämnen länge nu, har vi fortfarande inte riktigt lärt oss att hantera dem...

Milstolpar inom naturvetenskap och teknik - Del 16: Henri Becquerel, Marie Curie och radioaktiviteten
Filmfakta
  • Ämne : Fysik, Teknik
  • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
  • Ålder : Från 13 år (H, Gy)
  • Speltid : 15 minuter
  • Språk : Svenskt tal
  • Produktionsår : 2006
  • Land : Tyskland
  • Pris : 590 kr
  • Leverantör : Kunskapsmedia
  • Produktion : Inter/Aktion
Artikelnummer: KM1258