Milstolpar inom naturvetenskap och teknik - Del 18: Leonardo da Vinci och anatomin

Hos Leonardo da Vinci gick intresset för vetenskap hand i hand med en ovanlig konstnärlig begåvning – en enastående lyckträff för båda områdena. Vi Leonardos liv och upptäckter inom anatomi. Han var dessutom bl.a. arkitekt och vapen-designer, men vi fokuserar på anatomin i detta program.
Han var en av de första konstnärer som dissekerade lik. I sina anatomiska studier strävade Leonardo framför allt efter att förstå och avbilda människan till alla proportioner och som organisk helhet.
Det skulle dröja hundratals år innan Leonardo da Vincis anatomiska arbeten publicerades och blev världsberömda. Programmet visar att Leonardo da Vinci kanske inte var den moderna anatomins fader, men det var han som uppställde dess grundläggande principer.

Milstolpar inom naturvetenskap och teknik - Del 18: Leonardo da Vinci och anatomin
Filmfakta
  • Ämne : Fysik, Teknik
  • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
  • Ålder : Från 13 år (H, Gy)
  • Speltid : 15 minuter
  • Språk : Svenskt tal
  • Produktionsår : 2006
  • Land : Tyskland
  • Pris : 590 kr
  • Leverantör : Kunskapsmedia
  • Produktion : Inter/Aktion
Artikelnummer: KM1285