Milstolpar inom naturvetenskap och teknik - Del 2: Carl Friedrich Gauss och Jordmagnetismen

Magnetismen är osynlig, men den finns överallt.
Dragningskraft är ett fenomen som människan utnyttjar på en mängd olika sätt. Den driver elmotorer och får högtalare att vibrera. Vi använder oss av den när vi borstar tänderna, handlar och reser. Men den mest välkända symbolen för magnetism är troligen kompassen. Varför kompassnålarna vänder sig i nord-sydlig riktning var länge ett mysterium. På 1700-talet började forskarna intressera sig på allvar för jordens magnetfält.

Mycket av det vi vet idag kan vi tacka fysikern och matematikern Carl Friedrich Gauss för. Magnetfältet är ett nödvändigt skydd för livet på jorden. Det skulle vara förödande för oss om det skyddande magnetfältet försvann under en längre tid.

Milstolpar inom naturvetenskap och teknik - Del 2: Carl Friedrich Gauss och Jordmagnetismen
Filmfakta
 • Ämne : Fysik, Teknik
 • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
 • Ålder : Från 13 år (H, Gy)
 • Speltid : 15 min
 • Språk : Svenskt tal
 • Produktionsår : 2006
 • Land : Tyskland
 • Pris : 590 kr
 • Leverantör : Kunskapsmedia
 • Produktion : Inter/Aktion
Artikelnummer: KM1092