Milstolpar inom naturvetenskap och teknik - Del 21: Michael Faraday och generatorn

Länge ansågs elektriciteten som en naturkraft över vilken vi inte hade någon kontroll. Ända fram till mitten av 1800-talet föreföll det närmast ofattbart att den en dag skulle kunna användas till att driva maskiner.
Vi har framför allt Michael Faraday att tacka för att elektriska motorer blev vanliga inom industrin inom loppet av några årtionden. Den engelske vetenskapsmannens experiment avslöjade principerna bakom både elmotorn och en av 1800-talets viktigaste uppfinningar; generatorn. I detta program följer vi Michael Faradays teorier och arbete.

Milstolpar inom naturvetenskap och teknik - Del 21: Michael Faraday och generatorn
Filmfakta
  • Ämne : Fysik, Teknik
  • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
  • Ålder : Från 13 år (H, Gy)
  • Speltid : 15 minuter
  • Språk : Svenskt tal
  • Produktionsår : 2006
  • Land : Tyskland
  • Pris : 590 kr
  • Leverantör : Kunskapsmedia
  • Produktion : Inter/Aktion
Artikelnummer: KM1314