Milstolpar inom naturvetenskap och teknik - Del 3: Emil Wiechert och seismografen

Sedan urminnes tider har människor försökt hitta förklaringar till jordens plötsliga vredesutbrott som yttrar sig i förödande jordbävningar. Redan i det gamla Kina bedrevs vetenskaplig forskning om jordbävningar. Kineserna konstruerade den första kända apparaten som kunde riktningsbestämma jordskalv.
2 000 år senare hittade pionjären Emil Wiechert en lösning på det dittills olösta problemet med pendelns starka egensvängningar - han dämpade seismografen med fyra fjädrar. Resultaten kunde även användas för att ta reda på mer om jordens uppbyggnad.
År 1935 införde den amerikanske forskaren Charles Richter den skala som fått hans namn och som ger ett värde på en jordskalvs styrka. Idag har man byggt observationsstationer över hela världen. Här registreras och katalogiseras varenda rörelse i marken, så att vi i framtiden kan utveckla en metod för att förutsäga jordbävningar.

Milstolpar inom naturvetenskap och teknik - Del 3: Emil Wiechert och seismografen
Filmfakta
 • Ämne : Fysik, Teknik
 • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
 • Ålder : Från 13 år (H, Gy)
 • Speltid : 15 min
 • Språk : Svenskt tal
 • Produktionsår : 2006
 • Land : Tyskland
 • Pris : 590 kr
 • Leverantör : Kunskapsmedia
 • Produktion : Inter/Aktion
Artikelnummer: KM1101