Milstolpar inom naturvetenskap och teknik - Del 8: Johannes Gutenberg och tryckpressen

År 1450 gjordes en uppfinning som skulle komma att förändra världen. Johannes Gutenberg från Mainz hittade på ett sätt att trycka text med lösa typer, vilket gjorde det möjligt att trycka böcker i stora upplagor till relativt låg kostnad.
Det här var den tekniska grunden för de följande århundradenas intellektuella, politiska och religiösa förändringar. Gutenberg hade fått en enkel men lysande idé: han bröt isär texten i dess beståndsdelar – bokstäver, skiljetecken och vissa teckenkombinationer, så kallade ligaturer. Dessa kunde sedan kombineras till ord, rader och sidor. Tecknen göts i bly, och kunde användas i nya kombinationer om och om igen.

Den 3 februari 1468 dog Johannes Gutenberg, men hans uppfinning hade för alltid förändrat världen.

Milstolpar inom naturvetenskap och teknik - Del 8: Johannes Gutenberg och tryckpressen
Filmfakta
 • Ämne : Fysik, Teknik
 • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
 • Ålder : Från 13 år (H, Gy)
 • Speltid : 15 min
 • Språk : Svenskt tal
 • Produktionsår : 2006
 • Land : Tyskland
 • Pris : 590 kr
 • Leverantör : Kunskapsmedia
 • Produktion : Inter/Aktion
Artikelnummer: KM1145