Mobbning i fokus: För lärare – En bättre miljö i skolan

Lärare vet redan ”vad mobbning är, vad lagen säger, vad som inte fungerar”. Den här filmen ska istället inspirera och ge praktiska exempel som man kan arbeta utifrån för att bygga en bra skolmiljö.

Det finns förstås inte EN lösning som går att etablera på alla skolor, eftersom alla skolor fungerar olika. Vi träffar bl.a. en representant från Skolverket, f.d. Barn- och elevombudsmannen samt rektor, lärare och elever ifrån Glada Hudiksskolan, där man har etablerat en miljö och en kultur att arbeta utifrån för att hantera mobbning.
Syftet med filmen är inte att visa exakt vad som är rätt eller fel sätt att arbeta på. Istället är tanken att lärare ska få tips och inspireras av de idéer, människor och miljöer vi möter i filmen.

Filmen bygger delvis på Skolverkets utvärdering av metoder mot mobbning:
1. Systematiskt arbete
2. Hela skolan-ansats
3. Elevinflytande och skolklimat


Kan du inte se trailern? Se den på Vimeo:

https://vimeo.com/kunskapsmedia/review/46607463/750a9b6e9c

 

 

Mobbning i fokus: För lärare – En bättre miljö i skolan
Filmfakta
  • Ämne : Samhällskunskap
  • Målgrupp : Gymnasium och högre, Lärarfortbildning
  • Ålder : Från 16 år (Gy, Lärare)
  • Speltid : 15 minuter
  • Språk : Svenskt tal
  • Produktionsår : 2012
  • Land : Sverige
  • Pris : 790 kr
  • Leverantör : Kunskapsmedia
  • Produktion : Medieinstitutet, i samarbete med Kunskapsmedia
Artikelnummer: KM1435