Mr Stink

Chloe ser Mr Stink varje dag, men hon har aldrig pratat med honom. Vilket inte är så konstigt, för han är en luffare, och han luktar väldigt illa. Men trots lukten visar sig Mr Stink vara en ovanligt bra vän, så Chloe bestämmer sig för att låta honom bo i familjens trädgårdsskjul. Samtidigt som Chloe kämpar för att hålla Mr Stink hemlig från sin fina familj – vilket inte är helt lätt, eftersom Mr Stink är en ganska krävande gäst – verkar Chloes pappa också ha något att dölja. Och det finns en till person med en alldeles enastående hemlighet – Mr Stink själv!

Spelfilmen är baserad på den engelska författaren David Walliams bok ”Mr Stink”. Boken är översatt till svenska med titeln ”Stinkis”.

Hur filmen kan användas enligt läroplanen:

Engelska Åk 4–6
Undervisningen ska i engelska behandla följande centrala innehåll:
• Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
• Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
• Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
• Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
• Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Eleverna ska i engelska kunna utveckla sin förmåga att:
• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Samhällskunskap Åk 4–6
Undervisningen ska i samhällskunskap behandla följande centrala innehåll:
• De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
• Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till,
och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Eleverna ska i samhällskunskap kunna utveckla sin förmåga att:
• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Svenska Åk 4-6
Undervisningen ska i svenska behandla följande centrala innehåll:
• Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
• Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
• Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
Mr Stink
“Filmen är en uppfinningsrik och rolig historia. David Walliams flörtar med stereotyper, i detta fall genom att lovorda luffare och därmed skapa en tolerant attityd mot hemlösa.” Dominic Cavendish, The Telegraph
Filmfakta
 • Ämne : Engelska, Samhällskunskap, Svenska
 • Målgrupp : Mellanstadiet, Högstadiet
 • Ålder : Från 10 år
 • Speltid : 60 min
 • Språk : Engelska
 • Textat språk : Svenska, Engelska
 • Regissör : Declan Lowney
 • Produktionsår : 2013
 • Land : Storbritannien
 • Genre : Spelfilm
 • Pris : 690
 • Leverantör : ETS Media
 • Produktion : BBC
Artikelnummer: ETS5066