Naturresurser: Naturresurser i vardagen

Naturresurser, eller naturtillgångar, är sådant vi kan ta från naturen, bearbeta och sedan använda.
Naturresurser som luft, vind, ätbara växter och djur samt sötvatten är direkt tillgängliga för människan. Andra typer av resurser, som olja, odlade grödor och järn, är inte direkt tillgängliga. För att dessa ska bli användbara för oss krävs det någon form av tekniska hjälpmedel eller bearbetning.

Vi använder naturresurser varje dag, utan att tänka så mycket på det. I den här filmen ska vi titta på några av de naturresurser som är viktigast för vår överlevnad.
Vi ska undersöka vad som kännetecknar några av dessa naturresurser och titta på hur de påverkar vår vardag.

Naturresurser: Naturresurser i vardagen
Filmfakta
  • Ämne : Fysik, Kemi
  • Målgrupp : Mellanstadiet, Högstadiet
  • Ålder : Från 10 år (M, H)
  • Speltid : 15 minuter
  • Språk : Svenskt tal
  • Produktionsår : 2008
  • Land : USA
  • Pris : 690 kr
  • Leverantör : Solfilm Media
  • Produktion : VL
Artikelnummer: SOL7023