Naturtyper, Del 1: Skogar (Vi lär oss om)

I det här programmet får vi lära oss om några olika naturtyper och deras egenskaper; lövskog, barrskog och regnskog. Vi lär oss om hur de olika typerna av skog ställer olika krav på sin miljö – till exempel temperatur och mängden nederbörd. Vi får veta varför skogarna är väldigt viktiga för oss men att vi trots det avverkar världens regnskogar alldeles för snabbt.

Programmet är uppdelat i kapitel:
- Inledning
- Lövskog
- Barrskog
- Regnskog
- Sammanfattning

Naturtyper, Del 1: Skogar (Vi lär oss om)
Filmfakta
  • Ämne : Biologi
  • Målgrupp : Mellanstadiet
  • Ålder : Från 10 år (M)
  • Speltid : 10 minuter
  • Språk : Svenskt tal
  • Produktionsår : 2010
  • Land : USA
  • Pris : 690
  • Leverantör : Solfilm Media
  • Produktion : VL
Artikelnummer: Sol7141