Vi lär oss om: Newtons rörelselagar

Newtons tre rörelselagar är grundläggande för många områden inom fysiken, däribland kollision mellan föremål. I den här filmen ska vi lära oss om Newtons tre rörelselagar; tröghetslagen, accelerationslagen och lagen om verkan och motverkan. Med hjälp av rörelselagarna lär vi oss bland annat varför säkerhetsbälten är så viktiga.

Filmen fungerar utmärkt för elever i högstadiet som läser fysik och ska lära sig om krafter och rörelser.

Kapitel:
Inledning (00:00-01:06)
Newtons första rörelselag – Tröghetslagen (01:07-02:53)
Newtons andra rörelselag – Accelerationslagen (02:54-08:55)
Newtons tredje rörelselag – Lagen om verkan och motverkan (08:56-10:45)
Sammanfattning (10:46-SLUT)

Undervisningen i fysik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Fysiken och vardagslivet
• Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

Undervisningen i fysik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Fysiken och vardagslivet
• Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.

*Leveranstid 5 dagar*
Vi lär oss om: Newtons rörelselagar
“Intressant och modern!”– Lärare, högstadiet
Filmfakta
 • Ämne : Fysik
 • Målgrupp : Mellanstadiet, Högstadiet
 • Ålder : Från 12 år (M, H)
 • Speltid : 13 minuter
 • Språk : Svenska
 • Textat språk : Svenska
 • Produktionsår : 2019
 • Land : Australien
 • Genre : Utbildningsfilm
 • Pris : 690 kr
 • Leverantör : Solfilm Media
 • Produktion : CV, Australien
Artikelnummer: Sol7498