Olja (Vi lär oss om)

Olja finns på många platser på jorden och används i många olika slags material. Människan har använt sig av mineralolja i minst 5 000 år.
Det här programmet visar hur man gör idag för att hitta nya oljekällor, hur man gör för att få upp oljan, samt vad det finns för olika typer av oljor.

Vi lär oss också om hur mineraloljan bearbetas genom destillering för att kunna användas av oss som t.ex. bränsle och råvara inom den kemiska industrin.

I programmet lär vi oss termer som bl.a. raffinering, kolväten, alkaner, svavelföreningar och råbensin.

Olja (Vi lär oss om)
Filmfakta
  • Ämne : Kemi
  • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
  • Ålder : Från 13 år (H, Gy)
  • Speltid : 12 minuter
  • Språk : Svenskt tal
  • Produktionsår : 2009
  • Land : Tyskland
  • Pris : 690 kr
  • Leverantör : Solfilm Media
  • Produktion : FWU
Artikelnummer: Sol7118