Översvämningar i Bangladesh

Bangladesh ligger vid Ganges delta i Sydasien. Landet drabbas ofta av översvämningar. Den här filmen tar upp de fysiska och mänskliga orsakerna till översvämningarna. Genom personliga berättelser undersöks vilka sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter översvämningarna har på människorna som bor i landet. Filmen visar också hur drabbade samhällsgrupper arbetar för att försöka minska sin sårbarhet vid framtida översvämningar.

Kapitel:
- Introduktion
- Varför drabbas Bangladesh av översvämningar så ofta?
- Effekter
- Åtgärder
Översvämningar i Bangladesh
Filmfakta
  • Ämne : Geografi
  • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
  • Ålder : Från 13 år
  • Speltid : 20 minuter
  • Språk : Svenska
  • Produktionsår : 2011
  • Land : Storbritannien
  • Pris : 690 kr
  • Leverantör : Solfilm Media
  • Produktion : Channel 4
Artikelnummer: SOL7253