Planet Earth II – Del 2: Berg

I det här avsnittet klättrar vi högt upp på världens stora bergskedjor. Endast ett fåtal djur har vad som krävs för att överleva här. Se för första gången någonsin fyra stycken snöleoparder som filmats tillsammans – när en mamma och en unge fastnar mellan två rivaliserande hanar. Vi får se grizzlybjörnen komiskt skrapa ryggen mot träd, medan ett lodjur kämpar för att jaga änder utan att blöta ned sina tassar. I avsnittet får vi även se flamingos som lever på en plats med livsfarlig strålning, örnar som bråkar om mat och gnagare som lever i Anderna.

Undervisningen ska behandla följande innehåll enligt läroplan:
Biologi (mellanstadiet)

• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
• Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
• Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Biologi (högstadiet)
• Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
• Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Geografi (högstadiet)
• Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
Planet Earth II – Del 2: Berg
Filmfakta
 • Ämne : Biologi, Geografi
 • Målgrupp : Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasium och högre, Lärarfortbildning
 • Ålder : Från 9 år
 • Speltid : 59 minuter
 • Språk : Engelska
 • Textat språk : Svenska
 • Produktionsår : 2017 - 1
 • Land : Storbritannien
 • Genre : Utbildningsfilm
 • Pris : 690 kr
 • Leverantör : Kunskapsmedia
 • Produktion : BBC 2016
Artikelnummer: KM1715