Planet Earth II – Del 5: Gräsmarker

Gräsmarker täcker en fjärdedel av all jordens markyta. De extraordinära varelser som lever här måste överleva de hårdaste årstiderna på planeten. I det här avsnittet möter vi bland annat Saiga-antiloper i Asien – sällan sedda av människor – och gigantiska myrslokar i Brasilien. Vi får även se ett episkt slag mellan lejon och bufflar i en flod. I avsnittet följer vi också elefanter, möss, fåglar och rävar.

Undervisningen ska behandla följande innehåll enligt läroplan:
Biologi (mellanstadiet)

• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
• Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
• Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Biologi (högstadiet)
• Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
• Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Geografi (högstadiet)
• Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
Planet Earth II – Del 5: Gräsmarker
Filmfakta
 • Ämne : Biologi, Geografi
 • Målgrupp : Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasium och högre, Lärarfortbildning
 • Ålder : Från 9 år
 • Speltid : 59 minuter
 • Språk : Engelska
 • Textat språk : Svenska
 • Produktionsår : 2017 - 1
 • Land : Storbritannien
 • Genre : Utbildningsfilm
 • Pris : 690 kr
 • Leverantör : Kunskapsmedia
 • Produktion : BBC 2016
Artikelnummer: Km1718