Plastic Paradise – det stora sopområdet i Stilla Havet

Midway Atoll i norra Stilla Havet är en av de mest avlägsna platserna på jorden och ligger tusentals mil bort från närmaste civilisation. Trots detta kallas Midway Atoll för det stora stillahavssopområdet på grund av att en subtropisk virvel samlar in plast och andra sopor från tre avlägsna kontinenter. Journalisten och filmaren Angela Sun gör en resa för beskåda detta fenomen. Längs vägen möter hon forskare, opinionsbildare och volontärer som belyser effekterna av vår extrema plastkonsumtion, vad den gör mot våra hav – och mot vår hälsa – och får reda på att problemet är oändligt mycket större än vad hon trott.

Hur filmen kan användas enligt läroplanen:

Kemi Åk 7-9
Eleverna ska i kemi kunna utveckla sin förmåga att:
• använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
• genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
• använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Undervisningen ska i kemi behandla följande centrala innehåll:
• Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö och hälsosynpunkt.
• Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
• Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster.
• Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
• Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

Biologi Åk 7-9
Eleverna ska i biologi kunna utveckla sin förmåga att:
• använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Undervisningen ska i biologi behandla följande centrala innehåll:
• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
• Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
• Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Hem- och Konsumentkunskap Åk 7-9
Eleverna ska i Hem- och Konsumentkunskap kunna utveckla sin förmåga att:
• värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Undervisningen i Hem- och Konsumentkunskap ska behandla följande centrala innehåll:
• Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.

Naturkunskap Gymnasiet
Undervisningen i ämnet naturkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
2. Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling.
3. Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser såväl för den egna hälsan som för folkhälsan och miljön.

Undervisningen i naturkunskap ska behandla följande centrala innehåll:
• Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
• Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
• Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger, konsumtion och påverkan på miljön.
• Naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling.
Plastic Paradise – det stora sopområdet i Stilla Havet
”Plastic Paradise är både en otroligt gripande och djupt oroande dokumentär som tar en titt på var en stor del av vårt plastavfall hamnar. Plastavfall som kraftigt skadar våra hav, och dödar och skadar många marina varelser och sjöfåglar."Ed Begley Jr., skådespelare
Filmfakta
 • Ämne : Biologi, Hem- och konsumentkunskap, Kemi
 • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
 • Ålder : Från 14 år
 • Speltid : 58 min
 • Språk : Engelska
 • Textat språk : Svenska
 • Regissör : Angela Sun
 • Produktionsår : 2014
 • Land : USA
 • Genre : Dokumentär
 • Pris : 690
 • Leverantör : ETS Media
Artikelnummer: ETS5070