Rättigheter och skyldigheter i Sverige

Vilka rättigheter och skyldigheter har vi egentligen som medborgare i samhället? Det ska vi ta reda på i den här filmen! Experten och statsvetaren Stig-Björn Ljunggren intervjuas och hjälper oss på vägen.
Vi börjar med att lära oss om de mänskliga rättigheterna i allmänhet. Vi går sedan igenom vilka demokratiska rättigheter vi har i Sverige och undersöker samtidigt var gränsen går mellan yttrandefrihet och diskriminering. Vi lär oss även om våra demokratiska skyldigheter som; skolplikten, att betala skatt och att gripa in om vi ser någon bli utsatt för ett brott. Vi ska också lära oss lite extra om just ungas rättigheter.

Kapitel:
Inledning (00:00 - 01:48)
Mänskliga rättigheter (01:49 - 03:36)
Rättigheter i Sverige (03:37 - 06:40)
Skyldigheter i Sverige (06:41 - 09:44)
Ungas rättigheter (09:45 - 11:07)
Sammanfattning (11:08 - SLUT)

Undervisningen ska behandla följande innehåll enligt läroplan:
Samhällskunskap (högstadiet)

• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
• Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
Rättigheter och skyldigheter i Sverige
“Jag gillar hur filmen tydligt visar sambandet mellan rättigheter och skyldigheter, t.ex att min skyldighet att betala skatt bidrar till att min rättighet till sjukvård uppfylls.”– Elev, årskurs 9“Den var väldigt tydlig och informativ, utan att bli för långtråkig!”– Elev, årskurs 9
Filmfakta
 • Ämne : Samhällskunskap
 • Målgrupp : Högstadiet
 • Ålder : Från 13 år
 • Speltid : 13 minuter
 • Språk : Svenska
 • Textat språk : Svenska
 • Produktionsår : 2018 - 1
 • Land : Sverige
 • Genre : Utbildningsfilm
 • Pris : 690 kr
 • Leverantör : Kunskapsmedia
 • Produktion : Kunskapsmedia AB, 2018
Artikelnummer: KM1748