Rymdskeppet - Fly me to the moon

Mia drömmer om att kunna åka till månen. För att göra det måste hon ha ett rymdskepp och för att få det måste hon ha pengar, så hon söker jobb. Under hela Mias uppväxt har hennes omgivning behandlat henne som om hon vore efterbliven vilket har resulterat i att hon själv tror det. Under filmens gång tvingas hon ta itu med sitt förflutna för att nå sina drömmar.

Rymdskeppet är en humoristisk film som leder till diskussioner om utanförskap, fördomar, mångfald, bemötandefrågor, att våga tro på sig själv och allas rätt till lika värde.
Målet med filmen är att förändra värderingar och vända perspektiv för att förbättra bemötandet.

Rymdskeppet - Fly me to the moon
Filmfakta
  • Ämne : Samhällskunskap
  • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
  • Ålder : Från 13 år (H, Gy)
  • Speltid : 24 minuter
  • Språk : Svenskt tal
  • Produktionsår : 2009
  • Land : Sverige
  • Pris : 690 kr
  • Leverantör : Kunskapsmedia
  • Produktion : Mkrttchian Films
Artikelnummer: KM1287