Så rör sig kontinenterna - om plattektonik

De fascinerande geologiska processerna bakom bergs uppkomst, oceanbottenspridning och vulkaner är några exempel på plattektonikens kraft.
Bilder från bl.a. Island, Klippiga bergen och den svenska fjällkedjan hjälper tittarna att förstå teorin bakom plattektoniken. Överskådliga animationer illustrerar de tektoniska plattornas rörelser och deras betydelse för utvecklingen av olika landformer.

Andra termer som behandlas är kontinentaldrift, mittoceanisk rygg, plattgräns, subduktion, konvergerande gräns, divergerande gräns och transform förkastning.

Så rör sig kontinenterna - om plattektonik
Filmfakta
  • Ämne : Geografi
  • Målgrupp : Mellanstadiet, Högstadiet
  • Ålder : Från 10 år (M, H)
  • Speltid : 13 minuter
  • Språk : Svenskt tal
  • Produktionsår : 2008
  • Land : USA
  • Pris : 690 kr
  • Leverantör : Solfilm Media
  • Produktion : VL
Artikelnummer: Sol7053