Salt

Mycket av det vi äter innehåller det vi kallar för koksalt. Saltet är en del av våra liv och våra kroppar. Men hur kommer det sig att våra kroppar innehåller salt och varför behöver vi det? Hur utvinns koksaltet vi äter? Vi ska undersöka vad din kropp har med urhaven att göra och hur salt har hamnat långt nere under markytan. Vi besöker också en saltgruva och saltfält vid havet.

Kapitel:
- Inledning
- Vad är salt?
- Salt i din kropp
- Var finns saltet?
- Att utvinna salt
- Användning av salt
- Sammanfattning


Undervisningen i Hem- och konsumentkunskap (årskurs 7- 9) ska behandla följande innehåll enligt läroplan • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.

Undervisningen i Kemi (mellanstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan
• Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
• Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.

Undervisningen i Kemi (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan
• Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan.

Undervisningen i Biologi (mellanstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan
• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.

Undervisningen i Biologi (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan
• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
Salt
Filmfakta
 • Ämne : Biologi, Hem- och konsumentkunskap, Kemi
 • Målgrupp : Mellanstadiet, Högstadiet
 • Ålder : Från 10 år (M, H)
 • Speltid : 16 minuter
 • Språk : Svenska
 • Textat språk : Svenska
 • Produktionsår : 2016 - 1
 • Land : Tyskland
 • Genre : Utbildningsfilm
 • Pris : 690 kr
 • Leverantör : Solfilm Media
 • Produktion : MLB, Tyskland
Artikelnummer: SOL7414