Shock Room – Milgrams lydnadsexperiment

I början av 1960-talet genomförde psykologen Stanley Milgram en serie kontroversiella experiment om lydnad. Syftet var att försöka förstå förintelsen och hur så många människor kunde ställa sig bakom nazisternas antisemitiska ideologi.
Nu, mer än femtio år efter Stanley Milgrams framstående experiment, har regissören Kathryn Millard tillsammans med skådespelare återskapat experimentet. Milgram menade att om en auktoritet beordrar dig att orsaka en annan person smärta, skulle de flesta av oss följa order. Men skulle vi det?

LÄROPLANSMÅL – Lgr11
Samhällskunskap 7-9 – Ur det centrala innehållet

• Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra.

LÄROPLANSMÅL – Lgy11
Samhällskunskap Gymnasiet – Ur det centrala innehållet

• Demokrati och medborgarnas möjligheter att påverka politiskabeslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller.

I de Humanistiska och Samhällsvetenskapliga programmen:
Psykologi Gymnasiet – Ur det centrala innehållet

• Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör.
• Fördjupning i några psykologiska perspektiv, t.ex. kognitionspsykologi, biologisk psykologi, socialpsykologi, personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi eller klinisk psykologi. Tillämpning av psykologiska teorier och modeller samt experiment och observationer.

Filosofi Gymnasiet – Ur det centrala innehållet
• Värdefilosofisk fördjupning, dels vad gäller tillämpad normativ etik med särskild inriktning på analys, tillämpning och ställningstaganden i olika fall eller dilemman i privatliv, samhällsliv, kulturliv och vetenskap, dels inom estetiska teorier som handlar om det sköna.
• Samhällsfilosofisk fördjupning, t.ex. utopiskt tänkande, med utgångspunkt i begreppen rättvisa, frihet, makt och inflytande samt filosofernas behandling av begreppen i olika tider och traditioner.
Shock Room - Milgrams lydnadsexperiment
"Filmen ger en bra grund till vidare diskussioner om konsekvenserna av att lyda auktoriteter utan att själv ta ansvar för sina handlingar. Men den ger också en positiv framtidssyn då vi alla har makt att påverka våra liv och våra val."– Linda Margalef, Lärare i svenska, psykologi och retorik, Thoren Business School
Filmfakta
 • Ämne : Filosofi, Psykologi, Samhällskunskap
 • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
 • Ålder : Från 14 år
 • Speltid : 41 minuter
 • Språk : Engelska
 • Textat språk : Svenska
 • Produktionsår : 2016
 • Land : Australien
 • Genre : Dokumentär
 • Pris : 690 kr
 • Leverantör : ETS Media
Artikelnummer: ETS5083