Shop Til You Drop - om konsumtionssamhällets baksida

Är vi för materialistiska? Håller vi avsiktligt på att utplåna vår planet i jakten på ägodelar? Vad är källan till vårt intensiva konsumerande och habegär? Shop ’til you drop
utmanar oss att möta dessa frågor rakt på sak. Filmen visar att baksidan av kapitalisering är utarmning – den långsamma, stadiga urholkningen av både naturresurser och grundläggande mänskliga värden. Filmen tar även upp motrörelser som jobbar mot konsumismen.

Shop ’Til You Drop ger en osminkad och engagerande inblick i förhållandet mellan konsumism och vår aldrig sinande strävan efter lycka. En film som bör leda till många och givande diskussioner om hur vi lever.

Shop til you drop
Filmfakta
  • Ämne : Hem- och konsumentkunskap, Samhällskunskap
  • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
  • Ålder : Från 15 år (Gy, Vux)
  • Speltid : 52 minuter
  • Språk : Svenskt och engelskt tal/svensk text
  • Produktionsår : 2011
  • Land : USA
  • Pris : 690 kr
  • Leverantör : ETS Media
  • Produktion : Well Crafted Films, USA
Artikelnummer: ETS5001